Avis Legal

DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL, DRETS D’AUTOR I MARCA.Tot el contingut d’aquesta web i les fotos són propietat de Rutes Sílvia Rovira; queda prohibida la reproducció per qualsevol mitja, sensa permis. Els continguts d’aquesta web, excepte a on s’indiqui lo contrari, es pot distribuir el contingut sempre que: – ho notifiqueu prèviament per correu electrònic al enllaç de ‘contacta’ al web – Indiqueu qui és l’autor. És una bona regla també posar un enllaç cap la pàgina de on s’ha tret la informació. – No fer-ho servir per fins comercials.

Modificacions ,

Sílvia Rovira es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús o canvis en les sortides ,  o en les condicions generals de contractació.

Contratació: La contratació de qualsevol de les sortides, requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per Sílvia Rovira.

Protecció de dades De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Sílvia Rovira, informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis de contacte, seran trtactats única i exclusivament per caracter informatiu de les sortides que realitzem , sigui amb bici, trekking o raquetes de neu. Així mateix  informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit en el mateix mail silviarovira@rutes.es. si  l’usuari no comunica el contrari Rutes Sílvia Rovira, entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar, si hi ha alguna variació en el consentiment per utilitzar-los,  a fi de poder mantenir una bona relació entre les parts.

Règim de responsabilitats.

contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament dels llocs web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat Sílvia Rovira no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web, declaran que no exercita cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Reemborsament del pagament:

Per poder cancel·lar una inscripció poder gaudir del reemborsament de les quantitats de prepagament, s’haurà de complir els següents requisits, l’estimació estarà determinada per l’import total del viatge, i sempre que no hi hagi hagut pagaments per abançat sensa retorn de la reserva, com poden ser vols o alguntipus d’allotjament. El precentatge de reemborsament és el següent. Data de desistiment abans de l’esdeveniment

Percentatge de reemborsament

Menys de 30 dies 90%

De 29 a 15 dies 15%

De 14 a 8 dies 25%

Menys de 8 dies 0%

Datos identificatius;

Sílvia Rovira

DNI. 77736511-F

Nom de Marca: Rutes Sílvia Rovira

Número de Registre de Turisme de Catalunya, com agent de viatges:

GC-004498

Idioma